Conectare la baza de date MySQL prin PDO

PDO ( PHP Data Object ) este o interfata ce permite accesarea bazei de date. Pentru a beneficia de avantajele PDO este recomandat sa aveti instalat PHP 5.1+ .

Ex 1: Conectare la baza de date MySQL ( instalat local )

In acest exemplu ne vom conecta la baza de date locala MySQL, mai concret la baza de date cu numele “test”.

Ex 2: Selectarea datelor din baza de date MySQL, iar in caz de eroare afisam mesajele de eroare

query(‘SELECT * FROM user’) as $row) {
print_r($row);
}
$dbh = null;
} catch (PDOException $e) {
print “Error!: ” . $e->getMessage() . “
“;
die();
}
?>

In exemplul 2 ne vom conecta la baza de date “test” si vom afisa toti utilizatorii cu toate campurile , iar daca se intampina o eroare atunci se va afisa un mesaj de eroare ( de ex: nu exista tabela “user” )

Tranzactii cu PDO

Folosim tranzactii cand avem de rulat mai multe comenzi SQL si daca cel putin unul dintre SQL-uri nu s-a executat cu success atunci se va face rollback, adica se vor anula si SQL-urile executate cu success.

Ex: Inserare in baza de date folosind tranzactii:

setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

$dbh->beginTransaction();
$dbh->exec(“insert into user (id, name, phone) values (1, ‘Ion’, ‘0259941’)”);
$dbh->exec(“insert into user_age (id, age) values (1, 16)”);
$dbh->commit();

} catch (Exception $e) {
$dbh->rollBack();
echo “Failed: ” . $e->getMessage();
}
?>

Obs: Daca unul dintre SQL-uri de inserare nu se executa cu success se va face rollback.

Leave a Reply