Array (vectori) in PHP – Siruri de elemente.

Array (vectori) in PHP – Siruri de elemente.

Array in PHP contine mai multe elemente, fiecare element are “cheie”, pozitia elementului, si “valoarea”, efectiv ce contine elementul.

Array-ul se defineste in felul urmator:

$array_ingrediente = array(); // specificam ca este vorba de un vector
$array_ingrediente[0] = “faina”; // pozitia se seteaza intre [] , prima pozitie este pozitia 0. si valoarea acestui element este “faina”.

Atentie! Daca un array are 3 elemente atunci ultima “cheia” ultimului element va fi 2. Cheile sunt: 0,1,2

Nu este obligatoriu respectarea ordinii pozitiilor din array:
Ex:

$array_ingrediente[0] = “faina”;
$array_ingrediente[3] = “zahar”;
$array_ingrediente[232] = “ulei”;

Se poate si asa, dar este mai ordonat sa fie pozitiile 0,1,2 .

Ex:
$array_ingrediente[0] = “faina”;
$array_ingrediente[1] = “zahar”;
$array_ingrediente[2] = “ulei”;

Acest lucru se poate face mult mai simplu:
$array_ingrediente = array (“faina”, “zahar”, “ulei”); // aici cheile se genereaza automat: 0,1,2

Afisarea se face cu echo:
echo $array_ingrediente[1]; //se va afisa “zahar”;

Afisarea tuturor elementelor se face cu instructiunea FOR:

$nr_elemente = count($array_ingrediente); // functia count() returneaza numarul elementelor dintr-un vector
for ($i=0;$i<$nr_elemente;$i++){
echo $array_ingrediente[$i]."
“;
}

Cheile unui array poti fi si caractere:

Ex:
$array_ingrediente[“faina”] = “da”;
$array_ingrediente[“lapte”] = “nu”;

Sa exersati mult si Bafta!

Leave a Reply